Ảnh minh họa. (Nguồn: Hữu Việt/TTXVN)

Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội sáng 14/3 phát đi thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, trong khoảng thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 17/2 tới 17 giờ ngày 13/3, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 87 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 40 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và có 47 hồ sơ tự ứng cử.

Trong khi đó, số hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố là 205 hồ sơ, trong đó có 196 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và có 09 hồ sơ tự ứng cử./.