Theo kết quả cuộc điều tra “Xu hướng kinh doanh” mới nhất do Vụ Dự báo, thống kê của Ngân hàng Nhà nước tiến hành vào tháng Chín, tình hình kinh doanh năm nay tiếp tục có cải thiện tốt, các tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả kinh doanh năm nay tăng cao hơn so với năm trước, huy động vốn đến cuối năm nay kỳ vọng tăng trưởng cao hơn so với cuối năm 2018.

Mức độ rủi ro của các nhóm khách hàng giảm

Báo cáo cho thấy, các tổ chức tín dụng đánh giá mức độ rủi ro tổng thể của khách hàng trong quý 3 có xu hướng giảm so với quý 2. Ở thời điểm cuối quý 2 có 80,39% tổ chức tín dụng đánh giá rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng ở mức “bình thường”; 15,69% tổ chức tín dụng nhận định rủi ro ở mức “thấp”.

Nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục được nhận định tiềm ẩn rủi ro cao nhất trong các nhóm khách hàng nhưng mức độ rủi ro được đánh giá đã có xu hướng giảm so với quý trước. Trong khi đó, nhóm khách hàng được đánh giá có rủi ro thấp nhất là các tổ chức tín dụng.

[Giảm lãi suất sẽ giúp ngân hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp]

Dự báo trong quý 4 có 79,4% tổ chức tín dụng kỳ vọng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng “không thay đổi”; 12,8% tổ chức tín dụng quan ngại rủi ro “tăng nhẹ và 7,8% tổ chức tín dụng kỳ vọng rủi ro “giảm”. Dự báo tổng thể năm 2019 so với năm 2018, các tổ chức tín dụng đã có sự điều chỉnh kỳ vọng theo hướng tích cực hơn với 60% đơn vị nhận định rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng ở mức “ổn định”, 20% tổ chức tín dụng dự báo “giảm”.

Tình hình xử lý nợ xấu cũng từng bước được cải thiện với 27,6% tổ chức tín dụng nhận định tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của đơn vị mình “giảm” trong quý 3 và 28,9% tổ chức tín dụng kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu sẽ “giảm” trong quý 4 (cao hơn tỷ lệ tương ứng 27,4-26,9% ghi nhận tại kỳ điều tra tháng 6/2019).

Bên cạnh đó, huy động vốn toàn hệ thống tổ chức tín dụng được kỳ vọng tăng bình quân 4,39% trong quý 4 và tăng 13,06% trong năm 2019, điều chỉnh giảm 0,42% so với mức kỳ vọng tại kỳ điều tra trước (nhưng vẫn cao hơn mức tăng thực tế 12,45% của năm 2018).

Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng 4,85% trong quý 4 và tăng 13,61% trong năm 2019. Các tổ chức tín dụng liên tục điều chỉnh giảm kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng trong năm 2019 qua các kỳ điều tra từ 15,27% xuống còn 13,61% (tháng 9/2019), gần sát với mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn ngành năm 2019.

Thanh khoản ở trạng thái tốt

Cũng theo kết quả điều tra, tình hình kinh doanh quý 3 tiếp tục có cải thiện rõ nét hơn so với quý 2 (76,5% tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh cải thiện tốt hơn, trong đó 20,6% là “cải thiện nhiều”). Dự kiến trong thời gian tới, 82,3% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ “cải thiện” trong quý 4 và 87,1% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể trong năm 2019 “cải thiện” hơn so với năm 2018, trong đó 28,4-29,7% tổ chức tín dụng kỳ vọng “cải thiện nhiều” (cao hơn so với tỷ lệ 20-27,4% ghi nhận tại cuộc điều tra tháng 6/2019).

Dự kiến đến cuối năm 2019 có 91% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương so với năm trước, 3% tổ chức tín dụng kỳ vọng không đổi và 6% tổ chức tín dụng lo ngại suy giảm.

Dự kiến cho năm 2019, hầu hết các tổ chức tín dụng thống nhất nhận định và kỳ vọng 2 nhân tố chủ quan “Năng lực tài chính của tổ chức tín dụng” cùng với “Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của các tổ chức tín dụng” và nhân tố khách quan “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của tổ chức tín dụng” cùng với “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” sẽ tiếp tục được cải thiện rõ nét nhất. Tuy nhiên, nhân tố “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của tổ chức tín dụng” trong năm 2019 được đánh giá có dấu hiệu cải thiện với tốc độ chậm lại so với năm 2018.

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng tại thời điểm cuối quý 3 tiếp tục ở trạng thái “tốt” đối với cả VND và ngoại tệ. Dự báo trong quý tới và cả năm nay có 45,6%-55% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục cải thiện đối với cả VND và ngoại tệ. Dự báo cho năm 2020, 58% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục cải thiện so với năm 2019.

Ngoài ra, 22,55% tổ chức tín dụng cho biết ở thời điểm hiện tại (tháng Chín) đang thiếu lao động cần thiết cho nhu cầu công việc và 59,7% tổ chức tín dụng dự kiến tuyển thêm lao động trong quý 4. Tính đến cuối năm 2019 so với cuối năm ngoái, 62,8% tổ chức tín dụng cho biết đã hoặc sẽ tuyển thêm lao động (thấp hơn tỷ lệ dự kiến 64,6% đưa ra tại cuộc điều tra tháng Sáu); 28,4% tổ chức tín dụng dự kiến giữ nguyên số lượng lao động và có 8,8% tổ chức tín dụng dự kiến cắt giảm lao động./.

Thúy Hà (Vietnam+)