Giao dịch tại HDBank. (Nguồn: HDBank)

Thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về việc chia cổ tức, ngày 5/7, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank – mã cổ phiếu HDB) đã chi 1.275 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 13% bằng tiền mặt cho các cổ đông.

[Ngân hàng HDBank dự kiến mức chia cổ tức lên tới 35%]

Sau đợt nhận cổ tức bằng tiền mặt 13% lần này, HDBank sẽ thực hiện tiếp chia 22% cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2018 theo kế hoạch cổ tức 35% mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

Cũng trong tuần này, cổ phiếu HDB đã đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) do thời gian niêm yết đã đủ 6 tháng và đáp ứng đủ các quy định kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE từ ngày 5/1/2018.

Năm 2017 đánh dấu một năm kỷ lục của HDBank với 2.417 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 110% so với năm trước và hoàn thành 186% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua đầu năm.

Lợi nhuận của HDBank năm 2017 đạt mức cao nhất từ trước đến nay nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của thu nhập lãi thuần từ hoạt động cho vay truyền thống cũng lãi từ hoạt động dịch vụ. Quy mô tài sản, dư nợ cho vay khách hàng đều tăng mạnh.

Tính đến ngày 31/12/2017, HDBank đạt dư nợ gần 104.500 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng cho vay khách hàng đạt 27% cao nhất trong khối ngân hàng; trong khi nợ xấu được kiểm soát chặt ở mức 1,5%. Huy động vốn thông qua tiền gửi khách hàng tăng 16,7% lên 120.537 tỷ đồng./.