Các đại biểu tham dự Đại hội. (Nguồn: Maritime Bank)

Ngày 28/4, Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016, nội dung liên quan đến công tác điều hành, quản trị ngân hàng và các nội dung quan trọng khác.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua việc Maritime Bank sẽ thực hiện thủ tục niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật. Địa hội cũng bỏ phiếu thông qua việc từ nhiệm của ông Đỗ Lam Điền, thành viên Hội đồng quản trị và bà Vũ Thị Liên, thành viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông cũng thông qua việc bầu bổ sung các thành viên mới vào Hội đồng quản trị bao gồm: Ông Huỳnh Bửu Quang, Tổng Giám đốc Maritime Bank và ông Trần Xuân Quảng, nguyên Phó Tổng giám đốc Maritime Bank. Ông Nguyễn Đức Hoàn, Phó Tổng Giám đốc/thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime Bank được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Các cổ đông cũng thông qua kế hoạch kinh doanh của năm 2016. Theo đó, tổng tài sản sẽ đạt 108.967 tỷ đồng, tăng 4,5%; tổng dư nợ đạt 62.000 tỷ đồng, tăng 25%; tổng huy động đạt gần 79.000 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận trước thuế tăng 20% so với năm 2015; tỷ lệ nợ xấu đảm bảo duy trì dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2015 đánh dấu một cột mốc phát triển mới của Maritime Bank với sự kiện mua lại Công ty Tài chính Cổ phần Dệt may Việt Nam và nhận sáp nhập thành công Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Mê Kông (MDB). Ngân hàng đã xác lập nên vị thế mới, trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam xét về vốn điều lệ và mạng lưới 270 chi nhánh và phòng giao dịch hiện diện.

Sau sáp nhập, MSB được bổ sung đa dạng hơn về các sản phẩm tín dụng nông nghiệp, nông thôn, mở rộng phân khúc khách hàng và mạng lưới vào phía Nam vốn là thế mạnh của MDB trước đây.

Cùng với việc sáp nhập, trong năm qua Maritime Bank đã triển khai hàng loạt các hoạt động nhằm củng cố nền tảng, nâng cao hiệu quả mô hình quản trị vận hành với mục tiêu tối ưu hóa các ưu thế có được từ việc hợp nhất với MDB.

Chính vì vậy, kết quả kinh doanh của Maritime Bank có nhiều biến chuyển tích cực. Cụ thể, tổng dư nợ đạt 50.126 tỷ đồng, tăng 27,4%, tổng tài sản đạt 104.311 tỷ đồng. Sau thương vụ sáp nhập MDB thành công tháng 8/2015, vốn chủ sở hữu của Maritime Bank tăng 44% so với đầu năm 2015, đạt 13.616 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm 0,5% so với năm 2014 ở mức 2,16%. Lợi nhuận trước thuế đạt 158 tỷ đồng, giảm 2,45% so với năm trước, chủ yếu do ngân hàng tăng cường xử lý các khoản nợ xấu, thoái lãi và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo yêu cầu của Thông tư 02/TT-NHNN, Thông tư 09/TT-NHNN, đảm bảo tài chính vững mạnh, ổn định trong những năm tiếp theo./.