Liên quan đến việc nước sinh hoạt có hàm lượng Styren vượt ngưỡng cho phép do ảnh hưởng của sự cố đổ trộm dầu thải từ đầu nguồn, phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với Luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng Văn phòng luật sư Tinh thông Luật) về trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan.

Đủ cơ sở để yêu cầu bồi thường

Theo luật sư Bình, trong trường hợp chất lượng nước không đảm bảo hay không đủ điều kiện sử dụng mà vẫn cấp nước thì hành vi này là hết sức đáng lên án và cần phải xử lý theo quy định pháp luật. Việc xử lý như thế nào s