Hơn 12.000 lao động Việt Nam đã đỗ chứng chỉ các kỳ kiểm tra năng lực tiếng Hàn và lao động tại các huyện nghèo sẽ có cơ hội sang Hàn Quốc làm việc khi một bản ghi nhớ đặc biệt về việc phái cử lao động sang Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi tắt là EPS) giữa Việt Nam và Hàn Quốc được ký kết trong năm 2013.

[Vận động lao động Việt Nam ở Hàn về nước đúng hạn]

Đây là nội dung quan trọng của “Thỏa thuận giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động-Việc làm Hàn Quốc về việc tiếp tục thực hiện quy trình đưa người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm” đã được ký kết ngày 9/9 giữa Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền và Bộ trưởng Bộ Lao động-Việc làm Hàn Quốc Phang Ha-nam.

Theo bản thỏa thuận, hai bên sẽ đàm phán để có thể sớm ký kết “Bản ghi nhớ đặc biệt về phái cử lao động sang Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm” quy định về quy trình, thủ tục đưa người lao động đã đủ điều kiện tiếng Hàn từ tháng 12/2011 để giới thiệu cho chủ sử dụng lao động Hàn Quốc và lao động về nước đúng hạn được trở lại Hàn Quốc làm việc.

Cụ thể, những lao động đã đỗ các kỳ kiểm tra năng lực tiếng Hàn theo EPS (gọi tắt là kiểm tra EPS-TOPIK) vào tháng 12/2011 và tháng 8/2012 thì giá trị của chứng chỉ EPS-TOPIK của họ sẽ tiếp tục có hiệu lực và sẽ được giới thiệu với người sử dụng lao động để lựa chọn tiếp nhận sang làm việc tại Hàn Quốc. Hiện tại có khoảng hơn 11.000 lao động thuộc đối tượng này.

Đặc biệt, hai bên sẽ tổ chức chức kiểm tra tiếng Hàn cho những lao động thuộc huyện nghèo đã đăng ký Kiểm tra EPS-TOPIK tháng 8/2012 nhưng chưa được tham gia kiểm tra do Bản ghi nhớ trước đây chưa được gia hạn vào tháng 8/2012. Đến nay đã có hơn 700 lao động thộc huyện nghèo đã đăng ký nhưng chưa được thi tiếng Hàn.

Những lao động đã về nước đúng hạn và đã đỗ kỳ kiểm tra EPS-TOPIK trên máy tính mà chưa được sang lại Hàn Quốc thì sẽ tiếp tục được giới thiệu với người sử dụng lao động mới để lựa chọn tiếp nhận sang làm việc tại Hàn Quốc.

Hiện nay, chỉ có lao động về nước đúng hạn được phía Hàn Quốc cho phép qua trở lại làm việc. Nếu bản ghi nhớ đặc biệt này được ký trong năm 2013 sẽ tạo thêm cơ hội cho hơn 12.000 lao động sang Hàn Quốc làm việc. Đây là những người lao động đã đáp đứng đủ các điều kiện để được giới thiệu với chủ sử dụng Hàn Quốc lựa chọn.

Cũng trong ngày 9/9, hai Bộ đã tổ chức tọa đàm “Đẩy mạnh hợp tác về lao động và việc làm giữa Việt Nam-Hàn Quốc” để các chuyên gia hai nước tiến hành thảo luận đi đến ký kết biên bản ghi nhớ trong thời gian sớm nhất.

Một trong những điều kiện để biên bản ghi nhớ đặc biệt được ký kết là Việt Nam sẽ phải kiên quyết thực hiện các giải pháp chính sách nhằm giảm số lao động bất hợp pháp Việt Nam tại Hàn Quốc, nguyên nhân chính của việc tạm dừng tiếp nhận lao động theo chương trình cấp phép việc làm EPS vào tháng 8/2012./.