Nước sạch về đến các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thôn Phú Hải, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, Phú Yên. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

426 vùng núi cao, vùng khan hiếm nước thuộc 41 tỉnh trong cả nước sẽ được sử dụng nguồn nước dưới đất có chất lượng phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước cung cấp cho ăn uống và sinh hoạt.

Đây là thông tin của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Ngày 2/3/2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 264 Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Theo đó, ngày 16/12/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3286 phê duyệt nội dung và dự toán Dự án số 1 “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” thuộc Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện Dự án, triển khai thực hiện từ năm 2015-2020 gồm hai giai đoạn (2015-2017 và 2018-2020) với mục tiêu tìm kiếm nguồn nước dưới đất có trữ lượng, chất lượng đáp ứng được yêu cầu cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước và lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất cho các vùng của Dự án.

Theo nhận xét của ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, các vùng Dự án dự kiến triển khai đều gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt nghiêm trọng. Có nơi người dân phải đi hàng chục km để lấy nước. Vì vậy, để đảm bảo lượng nước cho người dân trên địa bàn các xã vùng cao, vùng khan hiếm nước, việc điều tra đánh giá nguồn nước ngầm, xây công trình cấp nước sinh hoạt bền vững là rất cấp bách và cần được đầu tư một cách hoàn thiện, đồng bộ để đáp ứng nguyện vọng của người dân cũng như chính quyền địa phương. Trong đó, Dự án số 1 “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” có vai trò quyết định đến thành công của toàn bộ Chương trình.

Trung tâm đã khẩn trương xây dựng nội dung chi tiết của Dự án số 1 và nhanh chóng hoàn thiện trình Hội đồng thẩm định Dự án. Trên cơ sở đó và căn cứ vào đề xuất của các địa phương, Trung tâm đã rà soát và lựa chọn được 426 vùng núi cao, khan hiếm nước trên địa bàn 41 tỉnh để tìm kiếm các nguồn nước dưới đất, xác định được trữ lượng, chất lượng và lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất, nhằm xác định được khu vực có triển vọng, vị trí các công trình khai thác nước dưới đất, các lỗ khoan khai thác có lưu lượng, chất lượng, kết cấu đủ điều kiện để khai thác bền vững.

Căn cứ vào kết quả khảo sát, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã hoàn thiện đề cương chi tiết của dự án (gồm đề cương dự án chung và đề cương chi tiết cho 41 tỉnh) và đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Dự án số 1 được thực hiện sẽ mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Kết quả của Dự án sẽ mang lại giá trị to lớn đối với người dân, giảm bớt những khó khăn, thiếu thốn, vất vả của người dân ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020./.