“Nguồn cung các cổ phiếu tốt gia tăng và nhà đầu tư có những lựa chọn hơn. Do đó, họ có thể sẽ chuyển sang đầu tư và nắm giữ. Như vậy xu hướng của năm 2017, đầu tư chứng khoán sẽ chuyển sang các yếu tố cơ bản, có tính chất bền vững và chú ý đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, các nhà đầu tư cá nhân cũng tránh đầu tư vào các cổ phiếu đầu cơ, vì vậy cơ hội và yếu tố đầu cơ sẽ trở nên rủi ro trong năm 2017.”

Ông Nguyễn Đức Hùng Linh, Giám đốc Phân tích và tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân Công ty Chứng khoán – SSI, đưa ra những đánh giá về xu hướng và triển vọng của thị trường chứng khoán sang năm mới.

Theo ông Linh, thị trường chứng khoán sẽ bị tác động bởi những yếu tố vĩ mô trong nước, như mức tăng trưởng dự báo trong khoảng 6,5%-6,7% là không cao, cùng với đó tăng trưởng của các ngành trong nền kinh tế cũng sẽ ở mức vừa phải hay những rủi ro khác (nợ xấu trong lĩnh vực ngân hàng, nợ công…).

Ngoài ra, dòng tiền trên thị trường còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố từ bên ngoài, như chính sách mới của Tổng thống Mỹ sẽ gây ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu đồng thời ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Tuy nhiên ông Linh nhận định cơ hội nhìn thấy rõ nhất là làn sóng lên sàn của các doanh nghiệp mới, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn (như Habeco, Sabeco, Đường Quảng Ngãi, Vietjetair, Vietnam Airline…) sẽ tạo ra nguồn cung hàng hóa tốt cho thị trường./.