Ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu Đảng bộ Bộ Tài chính coi trọng hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát trên các mặt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 22, nhiệm kỳ 2010-2015 ngày 6/8, ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh khi cả thế giới lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế, nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng khá, chỉ đứng sau Trung Quốc ở khu vực châu Á; kinh tế vĩ mô cơ bản giữ được ổn định; an ninh tài chính, tiền tệ của Việt Nam được giữ vững, đời sống của người dân được bảo đảm.

Những thành tích này có sự đóng góp quan trọng của ngành tài chính với vai trò tham mưu đắc lực, trung thành của Đảng và Nhà nước; nắm giữ “tay hòm, chìa khóa” của nền tài chính quốc gia.

Ông Tô Huy Rứa đánh giá cao công tác tư tưởng chính trị, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Bộ Tài chính.

Ông Tô Huy Rứa đề nghị Đảng bộ Bộ Tài chính trong nhiệm kỳ tới cần tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến thiết thực cho các Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 và Kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Bộ Tài chính cần coi công tác kiểm tra, chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, phát luật của nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng bộ.

Trong báo cáo đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2007-2010, Đảng bộ Bộ Tài chính đã có những đổi mới phù hợp với những thời cơ và thách thức trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.

Bên cạnh việc tổ chức, điều hành tài chính-ngân sách theo sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đã tham mưu cho Chính phủ kịp thời chỉ đạo những biện pháp nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế; điều hành linh hoạt giá cả, hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài...

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác bồi dưỡng Đảng viên mới, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác-Lê nin và việc thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Đảng bộ thực hiện nghiêm túc và thu được hiệu quả trên thực tế.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung trong báo cáo tóm tắt Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2007-2010, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đảng bộ phấn đấu 100% Đảng viên thuộc Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao hàng năm, 100% Đảng viên tham gia và thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” 90% tổ chức Đảng trở lên đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh" và không có tổ chức Đảng yếu, kém.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2010-2015 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương./.

Thùy Dương (TTXVN/Vietnam+)