Công bố 10 sự kiện tiêu biểu của ngành y tế trong năm 2015

Ngày 5/1, Bộ Y tế đã công bố 10 sự kiện tiêu biểu của ngành năm 2015, trong đó có các sự kiện, hoạt động góp phần làm thay đổi bộ mặt của ngành y tế.
Thùy Giang (Vietnam+)