Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Liên Hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam sẽ công bố Top 500 Sản phẩm – Dịch vụ tốt nhất – The best of  Vietnam 2015” vào tháng 8/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là chương trình điều tra thị trường, ghi nhận ý kiến đánh giá của người tiêu dùng nhằm vinh danh những sản phẩm dịch vụ được tín nhiệm cao nhất. Chương trình góp phần tạo động lực và vị thế cạnh mạnh mẽ cho doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.

Cuộc điều tra thị trường được tiến hành trong 8 tháng với sự hợp tác khoa học của các Viện, Trường Đại học uy tín nhằm đảm bảo tính chính xác, tin cậy và  khách quan. Hơn 10 nghìn phiếu điều tra được triển khai tại bốn trung tâm tiêu dùng lớn nhất cả nước là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ. Việc đánh giá của người tiêu dùng dựa trên 5 tiêu chí: (1) Nhận biêt thương hiệu, (2) Chất lượng, (3) Giá cả, (4) Phân phối, (5) Dịch vụ khách hàng.

Đánh giá năng lực doanh nghiệp dựa trên 7 tiêu chí (1) Chấp hành luật pháp; (2) Xây dựng và bảo hộ thương hiệu; (3) Hệ thống giám sát chất lượng; (4) Thị trường và thị phần; (5) Doanh thu và lợi nhuận; (6) Trách nhiệm với nhà nước và người lao động; (7) Bảo vệ môi trường và Trách nhiệm xã hội. Kết quả được xác định cuối cùng thông qua Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia thị trường.

Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam là một tổ chức liên kết nghiên cứu khoa học, mô hình hoạt động theo Luật giáo dục, Luật khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khoa học quản trị kinh doanh, sáng chế - sáng tạo sản phẩm mới, xúc tiến thương mại, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ xây dựng thương hiệu, cho cộng đồng doanh nhân - doanh nghiệp Việt Nam.

Những năm qua, Liên hiệp đã tích cực hợp tác với các bộ, ngành trung ương và địa phương tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại, đặc biệt là các dự án hỗ trợ phát triển thương hiệu với sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước và đã đạt được những thành tựu nhất định.

Đánh giá về chương trình đại điện Ban Dân vận - Ban chấp hành Trung ương Đảng Công sản Việt Nam cho biết: “Đây là chương trình khảo sát có ý nghĩa lớn, kết hợp ý kiến từ chính người tiêu dùng và các doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ cung ứng trên cả nước cho ra kết quả khảo sát khá tương đối.”./.