Ngày 16/6, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo “Công bố Báo cáo nghiên cứu hệ thống đăng ký hộ khẩu ở Việt Nam.”

Ông Achim Fock, Quyền Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đánh giá đối với hệ thống hộ khẩu, cần cải cách hơn nữa để đảm bảo người nhập cư có được khả năng tiếp cận trường học, chăm sóc y tế và việc làm ở khu vực công như những người khác. Điều này sẽ khuyến khích người dân di cư tới các thành phố và sẽ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế cũng như chuyển đổi cơ cấu của Việt Nam.

Ông Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam, cho biết ngày nay hệ thống đăng ký hộ khẩu không còn phù hợp trong điều hành và quản lý xã hội ở Việt Nam, vốn đang trải qua những thay đổi lớn theo định hướng đổi mới và hội nhập quốc tế. Hệ thống này cần được thay thế bởi một công cụ hiện đại và khoa học hơn, thông qua đó tạo điều kiện dễ dàng và hòa nhập hơn cho cuộc sống người dân.

Báo cáo nghiên cứu hệ thống đăng ký hộ khẩu ở Việt Nam cho thấy Việt Nam có thể cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ công và việc làm của người di cư bằng cách giảm thời gian và các yêu cầu để người dân có thể có được hộ khẩu thường trú.

Báo cáo cũng đề xuất các biện pháp nhằm giảm bớt sự khác biệt trong tiếp cận dịch vụ và việc làm giữa những người có hộ khẩu thường trú và tạm trú.

Báo cáo này được xây dựng trên cơ sở dữ liệu thu thập từ cuộc khảo sát định lượng Đăng ký Hộ gia đình năm 2015 và một nghiên cứu định tính.

Theo báo cáo, có ít nhất 5,6 triệu người tại địa bàn khảo sát hiện không có hộ khẩu thường trú ở nơi họ cư trú (chỉ đăng ký tạm trú), trong đó có 36% dân cư ở Thành phố Hồ Chí Minh và 18% ở Hà Nội. Đa số làm việc ở khu vực tư nhân, phần lớn trong lĩnh vực chế tạo và chiếm tới 3/4 tổng số lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở các tỉnh thành khảo sát (Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương và Đắk Nông). Khả năng tiếp cận của họ tới các dịch vụ như trường học công, mua bảo hiểm y tế và thậm chí cả việc đăng ký xe máy đều bị hạn chế./.