Đài NHK đưa tin, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vừa công bố bản sao tài liệu có chỉ thị viết tay và chữ ký của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un phê chuẩn vụ phóng tên lửa hôm 12/12 vừa qua.

Ủy ban Công nghệ Vũ trụ Triều Tiên đã soạn thảo văn bản này, trong đó nêu rõ các bước chuẩn bị cho vụ phóng đã được hoàn tất.

Trên bìa ngoài có chữ ký của ông Kim Jong-Un và một vài dòng viết tay đại ý nói rằng ông phê chuẩn vụ phóng và vệ tinh cần được phóng vào lúc 10 giờ sáng ngày 12/12. Trên thực tế, vụ phóng đã diễn ra trước giờ ấn định này 10 phút.

Các nhà phân tích cho rằng Triều Tiên công bố tài liệu nói trên là nhằm nhấn mạnh vai trò chỉ đạo của ông Kim Jong-Un đối với vụ phóng đã diễn ra thành công này./.

(Vietnam+)