Ảnh minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong những ngày qua, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với các tỉnh xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt ven biển ở miền Trung, lấy mẫu và đánh giá chất lượng nước biển ven bờ tại các bãi tắm để thường xuyên cung cấp số liệu cho người dân.

Việc lấy mẫu quan trắc chất lượng môi trường nước biển ven bờ được triển khai tại 22 bãi tắm thuộc địa bàn 4 tỉnh, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, và Thừa Thiên - Huế. Thời điểm quan trắc mẫu nước biển 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi chiều.

[Vụ cá chết: Đối tượng gây ô nhiễm bắt buộc phải khắc phục hậu quả]

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, mẫu nước biển ven bờ được lấy ở các bãi tắm, trong phạm vi cách bờ không quá 1,5 km, nằm cách độ sâu cách mặt nước từ 0,3 m đến 0,5 m.

Cụ thể, tại tỉnh Hà Tĩnh có 6 bãi tắm được chọn lấy mẫu quan trắc chất lượng môi trường nước, bao gồm: Bãi tắm Xuân Thành; bãi tắm Xuân Hải; bãi tắm Thạch Hải; bãi tắm Thiên Cầm; bãi tắm Kỳ Ninh; bãi tắm Mũi Đao.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 4 điểm lẫy mẫu: Bãi tắm Vũng Chùa, huyện Quảng Trạch; bãi tắm Đá Nhảy, huyện Bố Trạch; bãi tắm Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới; bãi tắm Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.

Người dân chứng kiến cơ quan chức năng, kiểm tra, chứng thực nguồn gốc hải sản. (Ảnh: Thành Thọ/Vietnam+)

Tỉnh Quảng Trị có 3 điểm lẫy mẫu: bãi tắm Mũi Si, huyện Vĩnh Linh; bãi tắm Gio Hải, huyện Gio Ninh; bãi tắm Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng.

Nhiều nhất là tỉnh Thừa Thiên - Huế với 9 điểm bãi tắm, bao gồm: Bãi tắm Cửa biển Lăng Cô; bãi tắm Lăng Cô; bãi tắm Cảnh Dương; cửa biển Vinh Hiền; bãi tắm Vinh Thanh; bãi tắm Thuận An; cửa biển Thuận An; bãi tắm Quảng Ngạn; bãi tắm xã Điền Lộc.

[Vụ cá chết hàng loạt: “Nín thở” chờ kết luận từ cơ quan chức năng]

Đến nay, số liệu quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại các bãi tắm được tổng hợp từ Trung tâm Quan trắc môi trường các địa phương và Trung tâm quan tắc môi trường (Tổng cục Môi trường) phối hợp thực hiện từ ngày 29 đến 1/5 đã được cung cấp đến người dân.

Qua so sánh, đối chiếu kết quả quan trắc với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước biển (QCVN 10-MT:2015/BTNMT) cho thấy, chất lượng nước biển tại các bãi tắm trên  đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước./.

Dưới đây là kết quả mẫu quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại các bãi tắm:

Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế