Ngày 12/10, Bộ Nội vụ đã công bố chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Cụ thể các lĩnh vực quản lý nhà nước được áp dụng tiêu chuẩn ISO gồm: tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; biên chế; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ trong nước.

Sự kiện này đánh dấu mốc kết thúc giai đoạn 1 thực hiện đề án ISO tại Bộ Nội vụ sau 3 năm triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo quyết định số 114/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Danh mục các quy trình áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại Bộ Nội vụ gồm 38 tài liệu, quy trình, được đưa vào áp dụng thống nhất trong các đơn vị có liên quan.

Sau hơn nửa năm đưa vào áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, khắc phục các sự cố không phù hợp, hoàn thiện hồ sơ, ngày 5/10 vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký quyết định cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO cho Bộ Nội vụ trong các lĩnh vực trên.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trần Văn Tuấn khẳng định, cùng với việc nỗ lực thực hiện cải cách hành chính, thực hiện đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, việc áp dụng ISO trong quản lý nhà nước chắc chắn sẽ giúp Bộ Nội vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

Bộ trưởng cũng lưu ý các đơn vị tổ chức thực hiện tốt các quy trình, tài liệu đã được công nhận, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, cải cách bộ máy thực thi công việc, giải quyết nhanh gọn, hiệu quả hơn. Những đơn vị chưa xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO cần tiếp tục nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền công nhận.

Sau giai đoạn 1, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg. Trong giai đoạn 2, Bộ Nội vụ sẽ phải kết nối kết quả của tiểu đề án 1 thuộc đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 với đề án ISO, đến ngày 31/12/2012 phải hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Hiện cả nước có 950 đơn vị đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000, trong đó có 60 tỉnh, thành phố và 11 bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)