Thí sinh dự kỳ thi tiếng Hàn. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Căn cứ thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) ngày ngày hôm nay 17/10, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) đã thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (tổ chức trong hai ngày ngày 8-9/10) và hướng dẫn những người lao động thi đỗ tiếng Hàn làm hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Những thí sinh đạt điểm chuẩn từ 152/200 điểm trở lên sẽ tiếp tục làm hồ sơ đi làm việc tại Hàn Quốc. Đây là kết quả lựa chọn 2.100 thí sinh có số điểm cao nhất trong hơn 20.000 thí sinh dự thi. Kết quả kỳ thi người lao động có thể xem tại đây.

Trung tâm Lao động ngoài nước cũng đã ban hành Công văn số 900/TTLĐNN-TCLĐ ngày 17/10/2016 gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố về việc thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 và hướng dẫn những người lao động thi đỗ tiếng Hàn làm hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Những người lao động đã thi đỗ tiếng Hàn kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 có thể mua hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi người lao động thi đăng ký dự thi tiếng Hàn với giá 35.000 đồng/bộ hoặc tải trực tiếp tại trang thông tin điện tử của Trung tâm lao động ngoài nước www.colab.gov.vn.

Người lao động thi đỗ tiếng Hàn có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định và gửi về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố nơi người lao động đăng ký dự thi để Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố tổng hợp nộp cho Trung tâm Lao động ngoài nước trước ngày 10/11/2016./.