Ngày 7/1, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 đã tổ chức họp báo quốc tế công bố năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Tổng Thư ký thường trực Ủy ban quốc gia ASEAN 2010 Đào Việt Trung đã giới thiệu những nét chính về năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN 2010.

Thứ trưởng cho biết, với tư cách Chủ tịch ASEAN, trong năm 2010 Việt Nam sẽ tổ chức 2 Hội nghị Cấp cao, nhiều Hội nghị cấp Bộ trưởng và cuộc họp cấp quan chức.

Ngoài ra, Việt Nam cũng sẽ phải chủ động đề xuất sáng kiến, ý tưởng và chủ trì xây dựng các văn kiện quan trọng của ASEAN; điều phối các hoạt động hợp tác ASEAN; tham vấn và điều phối lập trường các nước trong việc xử lý những vấn đề khu vực và quốc tế nảy sinh; đại diện cho ASEAN tham dự một số diễn đàn khu vực và quốc tế lớn.

Với vai trò Chủ tịch, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên khác tiến hành các hoạt động cụ thể để đẩy nhanh việc thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch. Hiện nay, công tác chuẩn bị về mọi mặt cơ bản đã hoàn tất, Việt Nam sẵn sàng để thực hiện thành công nhiệm vụ của Chủ tịch ASEAN.

Về trọng tâm của năm Chủ tịch ASEAN 2010 của Việt Nam, Thứ trưởng cho biết: với chủ đề "Hướng tới Cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn tới hành động", năm nay ASEAN sẽ tập trung vào những ưu tiên góp phần tăng cường đoàn kết và liên kết ASEAN, triển khai thực hiện hiệu quả Hiến chương và các Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, đồng thời mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác giữa ASEAN với các bên đối tác, qua đó giữ vững vai trò và vị thế của ASEAN ở khu vực cũng như trên thế giới.

Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam luôn coi hợp tác với ASEAN là ưu tiên chiến lược và là điểm quan trọng trong chính sách đối ngoại. Hiện nay, Hiệp hội ASEAN đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và hoạt động trên cơ sở Hiến chương ASEAN.

Bên cạnh đó, ASEAN sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN bao gồm các Kế hoạch tổng thể về từng trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội; Kế hoạch công tác thực hiện Sáng kiến liên kết ASEAN (IAI) về thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên.

Nhận thức rõ tầm quan trọng chiến lược của ASEAN đối với Việt Nam, Việt Nam đã xác định tham gia hợp tác ASEAN theo phương châm tích cực, chủ động và có trách nhiệm, góp phần xây dựng một ASEAN liên kết chặt chẽ và vững mạnh hơn.

Về những thách thức trong năm Chủ tịch ASEAN 2010 của Việt Nam, ông Phạm Quang Vinh, Trưởng đoàn quan chức cấp cao ASEAN-Việt Nam cho biết, trong năm, với vai trò là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam phải góp phần tích cực thực hiện mục tiêu của ASEAN là tập trung xây dựng Cộng đồng ASEAN bao gồm ba trụ cột: chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội, đặc biệt là mục tiêu kinh tế.

Những thách thức toàn cầu như: khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, dịch bệnh... cũng đang tác động đến khu vực.

Quan hệ hợp tác giữa ASEAN với các bên đối tác đang đòi hỏi được mở rộng và làm sâu sắc thêm trong khi vẫn giữ vững vai trò và vị thế của ASEAN ở khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, Hiến chương và các Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN cũng đang đòi hỏi được triển khai vào thực tiễn./.

Đỗ Quyên (Vietnam+)