Ngày 4/9, tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất công bố, công khai quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu công nghiệp Dung Quất II - thuộc Khu kinh tế Dung Quất và phân khu đô thị Sa Kỳ.

Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Dung Quất II có diện tích gần 2.820ha, phía Đông Bắc giáp khu vực Cảng Dung Quất II, phía Tây Bắc giáp đô thị mới Vạn Tường, phía Đông Nam giáp đô thị Sa Kỳ, phía Tây Nam giáp xã Bình Tân (huyện Bình Sơn) và Tịnh Hòa (huyện Sơn Tịnh).

Khu công nghiệp Dung Quất II là khu công nghiệp nặng thuộc Khu kinh tế Dung Quất với trọng tâm là các loại hình công nghiệp lọc hóa dầu, hóa chất, công nghiệp chế tạo, đóng tàu biển, luyện cán thép, nhiệt điện và công nghiệp phụ trợ gắn liền với cảng biển nước sâu Dung Quất II.

Trong Khu công nghiệp Dung Quất II, đất dành cho xây dựng nhà máy, kho tàng, công trình công cộng, dịch vụ chiếm 63%; đất cây xanh, mặt nước, đất đấu nối công trình chiếm gần 23% và đất giao thông chiếm hơn 14%.

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất cũng công bố Quyết định Ban hành quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Dung Quất II, thuộc Khu kinh tế Dung Quất.

Đối với quy hoạch phân khu đô thị Sa kỳ tỷ lệ 1/2000 có diện tích 400ha nằm trên địa bàn xã Tịnh Hòa (Sơn Tịnh) và xã Bình Châu (Bình Sơn).

Đây là một trong số các khu đô thị vệ tinh của Khu kinh tế Dung Quất mở rộng với hệ thống hạ tầng được quy hoạch xây dựng mới đồng bộ, cung cấp các dịch vụ nhà ở… phục vụ nhu cầu Khu công nghiệp Dung Quất II và dân cư hiện trạng. Phân khu đô thị Sa Kỳ được bố trí 45% đất ở, 33% đất dành cho cây xanh, công trình công cộng, giao thông .

Lãnh đạo huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh yêu cầu các xã trong vùng quy hoạch phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các đơn vị liên quan thực hiện tốt việc công khai quy hoạch đến mọi người dân địa phương, đồng thời quản lý tốt việc quản lý đất đai, triển khai cắm mốc và vận động nhân dân trong vùng quy hoạch thực hiện tốt mọi công tác trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng trên từng địa bàn./.