Cong bo quyet dinh giam sat Ban can su Dang bo LD-TB va XH hinh anh 1Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 20/6, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố Quyết định giám sát Ban cán sự Đảng bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Mục đích của việc giám sát là nhằm đánh giá những ưu, khuyết điểm, hạn chế và dấu hiệu vi phạm nếu có của Ban cán sự Đảng bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Việc giám sát đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng, phát huy tính dân chủ, nêu cao tính phê bình và tự phê bình của tổ chức Đảng và đảng viên.

[Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội lý giải 3 nhiệm vụ chưa hoàn thành]


Đoàn công tác sẽ giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng, quy chế phối hợp giữa Ban cán sự Đảng với Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; giám sát việc lãnh đạo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, công tác tổ chức cán bộ; giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 8/5/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Thời gian giám sát từ 1/1/2016 đến 31/5/2017.

Theo kế hoạch giám sát, Đoàn giám sát sẽ làm việc với một số đơn vị trực thuộc Bộ, trong đó có Đảng ủy Bộ, Vụ tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm lao động ngoài nước. Trên cơ sở đánh giá của Đoàn về triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 8/5/2012 của Ban Bí thư, Đoàn dự kiến sẽ làm việc với một số Công ty đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh, Thanh Hóa./.
Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)