Ngày 1/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trực thuộc Sở Y tế thành phố.

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 5898/QĐ-Ủy ban Nhân dân ngày 15/8/2015 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở tổ chức lại Khoa Ung bướu thuộc Bệnh viện Đà Nẵng và tiếp nhận nguyên trạng tổ chức bộ máy, người lao động, trụ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản của Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng thuộc Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng.

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có 8 phòng chức năng, 18 khoa với quy mô 500 giường bệnh nội trú.

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

Bác sỹ Nguyễn Út, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng kiêm Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho biết Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vẫn tiếp tục thực hiện mục tiêu nhân đạo, miễn giảm viện phí cho bệnh nhân ung thư nghèo đến chữa trị tại bệnh viện.

Tại buổi lễ, đại diện Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố cũng đã công bố chấm dứt hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng./.