Quyền Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh Phạm Hồng Thanh phát biểu tại Lễ công bố. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Ngày 10/9, tại thành phố Ninh Bình, Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa; hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc đã tới dự buổi lễ. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Vụ tổ chức, Bộ Tài chính đã công bố Quyết định số 546/TTg ngày 4/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh trực thuộc Tổng cục Hải quan để quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. 

Đây là Cục Hải quan thứ 35 trong hệ thống tổ chức bộ máy ngành Hải quan. Việc ra đời Cục hải quan Hà Nam Ninh có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, qua đó nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hải quan; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan của cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật trên địa bàn quản lý. 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn yêu cầu Cục hải quan Hà Nam Ninh đảm bảo thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

Thứ trưởng cũng giao nhiệm cụ cho Tổng cục Hải quan giúp đỡ Cục hải quan Hà Nam Ninh nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động tiếp tục thực hiện sứ mệnh phục vụ doanh nghiệp, phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương; duy trì hải quan điện tử, thực hiện tốt cơ chế “một cửa quốc gia” một cách thực chất; phấn đấu trong thời gian ngắn nhất tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện chế độ thông quan điện tử; tiếp tục thu hút các doanh nghiệp trên địa bàn thông quan tại các chi cục thuộc Cục Hải quan Hà Nam Ninh. 

Qua đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính mong muốn cấp ủy, chính quyền các tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ Cục Hải quan Hà Nam Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tỉnh Ninh Bình tạo điều kiện để Cục Hải quan Hà Nam Ninh có trụ sở làm việc đảm bảo theo yêu cầu.

Các đại biểu chúc mừng Cục Hải quan Hà Nam Ninh. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình đã công bố quyết định thành lập Cục và ghi nhận những đóng góp của ngành Hải quan đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình trong những năm vừa qua. Đồng thời, mong rằng trong thời gian tới Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để Cục Hải quan Hà Nam Ninh sớm ổn định tổ chức, đi vào hoạt động, tham mưu tích cực cho các địa phương trong công tác quản lý xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư. 

Mặt khác, bà Nguyễn Thị Thanh đề nghị Cục Hải quan Hà Nam Ninh sớm ổn định tổ chức bộ máy cả về tổ chức Đảng, đoàn thể, chính quyền; xây dựng quy chế, lề lối, phong cách công tác, bắt nhịp ngay với công việc, đảm bảo đạt hiệu quả cao; thực hiện tốt các mục tiêu trong kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, thu hút các doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan trên địa bàn, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách; thực hiện tốt các nhiệm vụ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. 

Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan: Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và tích cực phối kết hợp giữ mối liên hệ với các đơn vị trên địa bàn 3 tỉnh để công tác quản lý hải quan trên địa bàn đạt hiệu quả cao nhất./.