Tối 19/6 tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam) giới thiệu Báo cáo chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2012 nhằm giới thiệu một công cụ hỗ trợ giám sát mới cho các cơ quan dân cử.

Phát biểu tại buổi giới thiệu, bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam nhấn mạnh PAPI là công cụ giám sát tập hợp của rất nhiều dữ liệu nghiên cứu thực chứng mang tính độc lập để đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tham khảo, làm cơ sở đánh giá khách quan hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ở cấp tỉnh và cấp cơ sở.

PAPI là công cụ chính sách có thể giúp đại biểu Quốc hội, Ðoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố và Hội đồng Nhân dân xác định những điểm đã làm được và chưa làm được của địa phương, yêu cầu chính quyền tỉnh, thành phố và cơ sở giải trình và hoạch định hoặc điều chỉnh chính sách để nâng cao mức độ hiệu quả.

Tiến sỹ Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp cho rằng dữ liệu PAPI có tác dụng tham khảo tốt cho đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành phố và Hội đồng Nhân dân các cấp khi tiếp tục thực hiện bước phát triển mang tính lịch sử của Quốc hội Việt Nam. Đây cũng là những thông tin có giá trị góp phần hoàn thiện Chương 9 của Dự thảo Hiến pháp và tiến tới xây dựng luật về chính quyền địa phương trong thời gian tới.

Giới thiệu về kết quả chính của Báo cáo PAPI năm 2012, ông Jairo Acuna- Alfaro, Cố vấn chính sách (UNDP) nhấn mạnh, nhằm góp phần đóng góp cho đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố và Hội đồng Nhân dân các cấp trong việc chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm trong tháng Bảy tới, Báo cáo kết quả khảo sát PAPI năm 2012, cung cấp thông tin và dữ liệu có giá trị tham khảo đến các đại biểu Quốc hội.

Báo cáo PAPI 2012 đã phân tích tình hình thực tế về hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương dựa trên trải nghiệm và đánh giá khách quan của người dân.

Ông Jairo Acuna-Alfaro cho biết, người dân mong muốn trách nhiệm giải trình và kiểm soát tham nhũng được đẩy mạnh đồng thời dịch vụ hành chính và dịch vụ công được cải thiện hơn. Đó cũng là những điều kiện cần thiết để Việt Nam duy trì và phát huy vị thế quốc gia có mức thu nhập trung bình và đang hướng tới các mục tiêu phát triển con người cao hơn. Báo cáo PAPI nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc theo dõi và giám sát hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền cũng như vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, các tổ chức quần chúng và người sử dụng dịch vụ công.

Khảo sát PAPI năm 2012 tập trung nghiên cứu 6 nội dung của hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh bao gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công./.