Ông Jorge Kreyness, Bí thư phụ trách quan hệ quốc tế của PCA bày tỏ khâm phục những thắng lợi mà nhân dân Việt Nam giành được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như những thành tựu trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Ngày 17/1, tại trụ sở Đảng Cộng sản Argentina (PCA), trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ông Kreyness khẳng định con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam là tấm gương sáng và công cuộc Đổi mới tại Việt Nam là nguồn cổ vũ cho cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội tại Mỹ Latinh.

Với quan điểm chủ nghĩa xã hội luôn phải gắn với cái mới, ông Kreyness nhận định chủ nghĩa xã hội gắn liền với thực tiễn Đổi mới đã làm nổi bật vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông cho biết trong những ngày qua, các đảng viên PCA luôn theo dõi sát sao những diễn biến của Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều thông tin về sự kiện chính trị, xã hội quan trọng này đối với Đảng và nhân dân Việt Nam đã được đăng tải trên các ấn phẩm của PCA.

Ông gửi lời chào mừng tới Đại hội và bày tỏ tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có đủ sức mạnh để vận dụng một cách sáng tạo nghị quyết của Đại hội để tiếp tục thúc đẩy công cuộc Đổi mới./.