(Nguồn: Sputnik)

Kể từ năm 2017, tất cả công dân Nga nếu có nguyện vọng đều có thể được cấp 1 hécta đất tại bất kỳ nơi nào trên cả vùng Viễn Đông, thay vì chỉ tại 9 quận như hiện nay.

Để nhận được chính sách ưu tiên này, họ chỉ cần thực hiện yêu cầu chính là canh tác đất trong vòng 5 năm.

Bộ trưởng Phát triển vùng Viễn Đông Nga Aleksander Galushka cho biết nếu người nhận đất không thực hiện yêu cầu nói trên thì phần diện tích đất họ được cấp đó sẽ bị nộp lại cho nhà nước.

Trong khi đó, những người khai khẩn thành công sẽ được quyền sở hữu miễn phí lô đất này.

Bộ Phát triển vùng Viễn Đông Nga cũng đang soạn thảo 30 quyết định mẫu về mục đích khai thác đất và dự định công bố vào tháng 10 tới đây.

Luật cấp đất Viễn Đông không hoàn lại cho người dân Nga có hiệu lực từ ngày 1/6 năm nay với mục đích giảm dòng người rời bỏ vùng đất phía Bắc thưa thớt dân cư này của Nga, cũng như thu hút thêm người dân đến sinh sống tại đây.

Do điều kiện chính để được cấp đất là phải có hoạt động kinh tế nên luật này sẽ khuyến khích công dân hoạt động kinh doanh và nhìn chung cải thiện được tình hình phát triển kinh tế-xã hội của khu vực.

Nhà chức trách Nga cũng đang xem xét khả năng thu hồi đất trong trường hợp chủ đất thay đổi quốc tịch./.