Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần tập trung giải quyết những chính sách về nhà ở cho công nhân, viên chức lao động, đặc biệt là người có thu nhập thấp; đảm bảo việc làm, tiền lương, thù lao, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động...

Phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X), tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5/1, ông Trương Tấn Sang biểu dương các cấp công đoàn cả nước đã có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, hướng về cơ sở, chăm lo ngày càng nhiều cho quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Tổ chức công đoàn cũng đã có bước phát triển mới về nhiều mặt, năng động, sáng tạo, vượt nhiều khó khăn, thử thách của cơ chế thị trường, nhanh chóng thích ứng với cơ chế mới để đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực trong quá trình hoạt động.

Ông Trương Tấn Sang cho rằng cần tăng cường đào tạo, phát triển công đoàn các cấp, có kế hoạch cụ thể củng cố, đổi mới phương thức hoạt động để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động.

Tại hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Đặng Ngọc Tùng cho biết Tổng Liên đoàn đã đưa ra 2 dự thảo Nghị quyết quan trọng là “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở” và “Công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.”

Năm 2010, tình hình lao động, việc làm có nhiều biến động, với hơn 85.000 doanh nghiệp dân doanh thành lập mới, góp phần giải quyết việc làm cho 1,6 triệu lao động. Thu nhập của người lao động đã có bước cải thiện.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại như tình trạng doanh nghiệp nợ, chậm đóng bảo hiểm xã hội, tình hình tranh chấp lao động, dẫn đến nghỉ việc tập thể có chiều hướng gia tăng, giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao đã gây nhiều khó khăn cho đời sống của người lao động./.