Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thời điểm hình thành Cộng đồng ASEAN là một dấu mốc thành công lớn nhất trong quá trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đôgn Nam Á.

Tương lai của khu vực sẽ được các nước thành viên tiếp tục chung tay xây dựng với nhiều chương trình, kế hoạch vì những mục tiêu chung hướng tới một khu vực phát triển hài hòa và thịnh vượng.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Jakarta, nơi đặt trụ sở của ban Thư ký ASEAN đã có cuộc phỏng vấn Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi:

- Thời điểm hình thành Cộng đồng ASEAN chính là thời điểm mà người dân trong khu vực và các nước thành viên ASEAN vô cùng mong chờ, trong thời điểm này Tổng Thư ký có thể chia sẻ điều gì đã làm nên sức mạnh của ASEAN?

Tổng Thư ký Lê Lương Minh: ASEAN được đánh giá là một trong những tổ chức khu vực thành công nhất trong lĩnh vực hội nhập khu vực. Sức mạnh của ASEAN là ở chỗ với phương cách hội nhập độc đáo phù hợp với điều kiện tình hình cụ thể của một khu vực rất đa dạng cả về văn hóa, tôn giáo, lịch sử, hệ thống chính trị.

Sự đa dạng mà vì nó, nhiều khu vực trên thế giới đã phải chìm trong hỗn loạn, bạo lực, chiến tranh. ASEAN đã biến sự đa dạng này từ một một yếu tố bất lợi, thành một lợi thế trong quá trình hội nhập và xây dựng cộng đồng.

ASEAN duy trì đoàn kết nhất trí trên cơ sở các cam kết chung và trách nhiệm tập thể đối với hòa bình, ổn định và sự thịnh vượng của khu vực trên cơ sở các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn nhưng không áp đặt.

Trong ASEAN, các quyết định được đưa ra trên cơ sở nhất trí nhằm đảm bảo không quốc gia thành viên nào bị gạt ra khỏi lề trong việc giải quyết những vấn đề thuộc mối quan tâm chung. Với sự đa dạng đó, chính phương thức hội nhập thông qua tăng cường hiểu biết lẫn nhau, sự tin cậy và hợp tác vì những mục tiêu chung đã làm nên sức mạnh của ASEAN.

- ASEAN sẽ làm gì để xây dựng bản sắc riêng của mình mà không lẫn với bất kỳ một tổ chức khu vực nào trên thế giới, thưa Tổng Thư ký?


Tổng Thư ký Lê Lương Minh: Nói một cách khái quát thì chính sự đoàn kết, nhất trí trong đa dạng đã làm nên bản sắc của ASEAN. Để xây dựng bản sắc văn hóa của ASEAN thì một loạt chương trình hành động đã, đang và sẽ được tiếp tục triển khai.

Thứ nhất, trong việc xây dựng các chính sách, chương trình, dự án và chiến lược quảng bá ở cấp độ quốc gia, các nước thành viên cần cân nhắc yếu tố ASEAN.

Thứ hai, các nước cần tăng cường và phát huy sự đa dạng về văn hóa.

Thứ ba, các nước cần quan tâm tăng cường sự sáng tạo về văn hóa và xây dựng ngành công nghiệp về văn hóa.

Thứ tư, các nước cần sử dụng văn hóa làm phương tiện xây dựng một xã hội quan tâm và chia sẻ, cũng như xây dựng một nền tảng cho sự hòa hợp và tiến bộ xã hội.

- Tổng Thư ký có thế cho biết ý nghĩa sự ra đời của Cộng đồng ASEAN và sức mạnh kinh tế của ASEAN sẽ như thế nào sau khi cộng đồng được hình thành?


Tổng Thư ký Lê Lương Minh:
Với sự ra đời của Cộng đồng ASEAN, nhân dân các nước trong khu vực sẽ được đảm bảo một môi trường hòa bình, ổn định, với sự hợp tác sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội, vì sự thịnh vượng chung.

Cộng đồng ASEAN sẽ là diễn đàn tin cậy cho đối thoại hợp tác, nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đóng góp vào duy trì hòa bình, an ninh trên thế giới.

Với tổng GDP khoảng hơn 2.500 tỷ USD thì ASEAN sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 7 trên thế giới. Và với dân số 625 triệu người, thì ASEAN cũng trở thành thị trường lớn thứ 3 thế giới.

ASEAN là nền kinh tế duy nhất có Hiệp định thương mại tự do với tất cả các nền kinh tế lớn và trung bình trên thế giới và cũng sẽ sớm hoàn tất Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Một số nước ASEAN đã tham gia vào Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình dương (TPP) và nhiều nước có Hiệp định song phương tự do thương mại với các đối tác kinh tế quan trọng. ASEAN sẽ có điều kiện tham gia vào chuỗi giá trị kinh tế toàn cầu.

Với sức mạnh tổng hợp cả trên lĩnh vực chính trị, an ninh và kinh tế do kết quả của quá trình thực hiện các biện pháp xây dựng Cộng đồng thì vai trò và tiếng nói của ASEAN đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu sẽ ngày càng được coi trọng.

- Trân trọng cảm ơn Tổng Thư ký./.