Thứ Bảy, Tháng Mười Một 25/11/2017

Cộng đồng mạng thích thú với cảnh công an lội ruộng giúp nông dân

(Vietnam+) Bản in

Những hình ảnh các chiến sĩ công an lội ruộng gặt lúa ở Sông Lô, Vĩnh Phúc đáng được biểu dương, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ. #Sharecoythuc