Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố sẽ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tên các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Với chủ đề “Giữ vững cam kết về trách nhiệm của doanh nghiệp với an toàn vệ sinh thực phẩm” trong Tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2010 (từ 15/4 đến 15/5), thành phố Hà Nội tập trung tuyên truyền làm rõ vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp, cá nhân trong việc bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

Khó khăn hiện nay là thực phẩm nhập từ tỉnh khác vào Hà Nội rất khó kiểm soát; vẫn còn thực phẩm giả, kém chất lượng lưu thông trên thị trường. Việc không đảm bảo các điều kiện vệ sinh của các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm còn khá phổ biến.

Cho đến nay, thành phố Hà Nội chưa xảy ra vụ ngộ độc tập thể nào lớn nhưng việc kiểm soát ngộ độc thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, các khu công nghiệp, trường học trên địa bàn Thủ đô vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do các nhà sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm vẫn chưa nhận thức đầy đủ và làm hết vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh đối với sản phẩm do mình làm ra.

Bên cạnh đó, trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh thực phẩm tuy đã được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật nhưng việc thực hiện còn chưa nghiêm./.

Thanh Bình (Vietnam+)