Sở Tài chính thành phố Hà Nội cho biết từ tháng 5, những thông tin giá cả hàng hóa thuộc danh mục bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá, giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ ôtô, xe máy, công bố giá vật liệu xây dựng... được cơ quan này công khai trên website của đơn vị theo địa chỉ www.sotaichinh.hanoi.gov.vn.

Đây là biện pháp được Sở Tài chính đưa ra nhằm phục vụ cho công tác quản lý giá, tạo sự cạnh tranh lành mạnh về giá giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thủ đô, giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn sử dụng hàng hóa, dịch vụ với giá cả hợp lý, phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính cũng đang nỗ lực phấn đấu từng bước thực hiện lộ trình giá thị trường đối với các mặt hàng do Nhà nước quyết định giá, hạn chế tối đa việc trợ giá từ ngân sách.

Đồng thời, lập đoàn công tác liên ngành do Sở Tài chính thành phố Hà Nội đứng đầu, phối hợp với Công an thành phố, Cục Thuế Hà Nội, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương thành phố để tiếp tục tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý nhà nước về giá và phí trên địa bàn thành phố.

Cũng theo Sở Tài chính Hà Nội, tháng Tư vừa qua, Sở đã phối hợp với các ngành Công Thương, Thuế, Công an tiến hành kiểm tra năm doanh nghiệp (Tổng Công ty thương mại Hà Nội, Công ty Cổ phần đầu tư Long Biên, Công ty siêu thị Hà Nội, Tổng Công ty lương thực miền Bắc và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinh Anh) đã tham gia chương trình bình ổn giá được tạm ứng vốn từ ngân sách thành phố để dự trữ một số mặt hàng thiết yếu.

Theo đó, tập trung kiểm tra kiểm soát các yếu tố hình thành giá, kiểm tra việc thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá đối với các mặt hàng thuộc danh mục đăng ký giá trên địa bàn./.