Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã ký quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016.

Theo Quyết định này, trong đợt xét công nhận năm 2016, cả nước có 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, và 638 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư. Trong đó, phó giáo sư-tiến sỹ Trần Đình Thắng, Trường Đại học Vinh là người trẻ tuổi nhất được xét phong hàm giáo sư trong đợt này.

Phó giáo sư-tiến sỹ Trần Đình Thắng sinh năm 1975 tại huyện Thanh Chương và đã có nhiều năm làm công tác giảng dạy tại Trường Đại học Vinh. Năm 2012, anh được phong hàm phó giáo sư và hiện đang làm Phó Trưởng khoa Hóa học - Trường Đại học Vinh.

Đặc biệt, năm 2016, Văn phòng Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư đặc cách cho giáo sư Đào Văn Lập - ngành Vật lý, giảng dạy tại Trung tâm Khoa học Quang học và Lượng tử, Đại học Công nghệ Swinburne, Australia.

Năm nay, cả nước có 931 ứng viên đăng ký hồ sơ xét chức danh giáo sư, phó giáo sư. Trong đó, 118 người nộp hồ sơ đăng ký chức danh giáo sư, 813 người nộp hồ sơ đăng ký chức danh phó giáo sư tại 107 Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở; nhiều hơn năm 2015 là 250 ứng viên./.