Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 11/3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức chào đón thành viên thứ 270 lên thị trường UPCoM  - Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (mã BTU), đây cũng là doanh nghiệp thứ 14 lên giao dịch kể từ đầu năm 2016 đến nay.

Theo đó, BTU đưa hơn 3,6 triệu cổ phiếu lên giao dịch tại đây với giá tham chiếu 10.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty Công trình Đô thị Bến Tre trước đây là bộ phận Công trình Đô thị thuộc Công ty Nhà ở và Công trình Đô thị Bến Tre, sau khi IPO đã chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nắm giữ 74,7% vốn cổ phần.

Hiện nay, BTU hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác, xây dựng công trình công ích…

Báo cáo tài chính cho thấy, trong cơ cấu doanh thu thuần của BTU, hoạt động cung cấp dịch vụ công ích chiếm tỷ trọng lớn nhất (63% – 72%), tiếp đến là các hoạt động công trình xây dựng cơ bản và công trình chiếu sáng (mỗi hoạt động chiếm khoảng 15%). Trong 2 năm (2013 và 2014), BTU đã đạt doanh thu 66,7 tỷ đồng và 65,2 tỷ đồng,  lợi nhuận sau thuế 7,1 tỷ đồng và 5,7 tỷ đồng./.