Cong ty Chung khoan BSC dau gia 10 trieu co phan ra cong chung hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 29/12, Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) chào bán 10 triệu cổ phần ra công chúng, giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

[Bộ Công Thương triển khai bán 53,59% vốn điều lệ của Sabeco]

BSC là một trong những công ty chứng khoán đứng trong tốp 10 về thị phần môi giới lớn nhất của các sở giao dịch chứng khoán.

Riêng năm 2015, Công ty đạt vị trí dẫn đầu về đấu thầu trái phiếu Chính phủ và về môi giới trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trước đó, BSC đã hai lần tăng vốn điều lệ và hiện tại đạt hơn 929 tỷ đồng. Cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối của BSC là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV), ngoài ra cổ đông nắm giữ trên 5% là PYN ELITE FUND, nắm giữ 7,86% vốn điều lệ.

Công ty hoạt động trên các lĩnh vực môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, môi giới và tự doanh chứng khoán phái sinh.

Cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2016,  bao gồm 20,9% từ hoạt động môi giới, 15,5% cho vay đầu tư chứng khoán, 56,7% từ đầu tư và các hoạt động khác./.

Cong ty Chung khoan BSC dau gia 10 trieu co phan ra cong chung hinh anh 2
Linh Chi (Vietnam+)