Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 31/10, Công ty cổ phần Công trình Viettel (mã: CTR) đã đưa 47,1 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường UpCoM của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 471,2 tỷ đồng, giá tham chiếu ngày đầu giao dịch 26.000 đồng/cổ phiếu.

[Một công ty của Bộ Quốc phòng quyết định IPO 1,29 triệu cổ phần]

Công ty Công trình Viettel trước đây là Xí nghiệp Xây lắp Công trình trực thuộc Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, thành lập năm 1995.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực thi công lắp dựng cột anten cho tuyến thông tin quân sự cấp 2 của Binh chủng Thông tin, xây dựng các công trình thông tin cho ngành bưu điện, phát thanh, vô tuyến truyền hình tại một số địa phương.

Năm 2010, Công ty Công trình Viettel chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 6,1 triệu cổ phần và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với vốn điều lệ 238 tỷ đồng.

Tuy nhiên đến nay, vốn điều lệ Công ty đã đạt hơn 471,2 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ 73,22% vốn cổ phần.

Hiện nay, Công ty đang phát triển ra lĩnh vực mới, vận hành khai thác hạ tầng mạng lưới viễn thông trong nước và tiến tới vận hành khai thác hạ tầng mạng lưới viễn thông nước ngoài, như Lào, Campuchia, Tanzania, Peru, Mozambique, Cameroon, Burundi, Myanmar…/.