Công ty cổ phần đường Kon Tum cho biết, trong niên vụ 2013-2014, lần đầu tiên Công ty tiến hành bảo hiểm giá thu mua mía tối thiểu đầu vụ là 850.000 đồng/tấn, giữa vụ là 900.000/tấn và cuối vụ là 950.000 đồng/tấn.

Đây là cách làm hay để đảm bảo quyền lợi của tất cả mọi người trồng mía.

Theo ông Lê Quang Trưởng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đường Kon Tum cho biết, việc bảo hiểm giá sẽ giúp người trồng mía có lợi.

Với mức bảo hiểm khác nhau trong đầu vụ, giữa vụ và cuối vụ sẽ hạn chế thấp nhất thiệt hại, tạo sự cân bằng cho tất cả những người trồng mía. Riêng chi phí vận chuyển nhà máy sẽ chịu.

Hiện tại tỉnh Kon Tum có 2.100 ha mía cùng 1.800 ha do công ty đầu tư cho người dân ở các huyện trong tỉnh Gia Lai.

Với năng suất khoảng 70 tấn/ha, bình quân mỗi người dân lãi khoảng 40 triệu đồng/ha. Đây là mức thu nhập ổn định của người dân so với các loại nông sản khác đang trồng trên địa bàn./.