SINGAPORE – Media OutReach – Kincentric, một công ty của Spencer Stuart vừa chính thức bổ nhiệm ông Andrew How làm Giám đốc phụ trách thị trường Singapore, nơi ông sẽ tập trung vào phát triển khách hàng và các giải pháp trong các lĩnh vực Văn hóa & Gắn kết, Đánh giá lãnh đạo & Phát triển, Tư vấn nhân sự & Tài năng. Kincentric giúp các tổ chức khai thác sức mạnh của đội ngũ nhân viên thông qua cách tiếp cận độc đáo của họ đối với nguồn nhân lực.

Trong vai trò mới, ông Andrew How sẽ chỉ đạo sự gắn kết với khách hàng, triển khai thực hiện chiến lược của công ty và mở rộng các dịch vụ tư vấn nhân sự trong khu vực. Là người phụ trách thị trường Singapore, ông Andrew How sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thiết lập và duy trì các mối quan hệ với khách hàng của Kincentric ở cả Singapore và Indonesia, thông qua việc xây dựng lòng tin và cung cấp giá trị đích thực và có tác động lâu dài.

Khi Kincentric tập trung tăng cường các dịch vụ phục vụ khách hàng của mình, thì việc bổ nhiệm lãnh đạo mới sẽ củng cố thêm khả năng của công ty về tư vấn nhân sự và tài năng cho khu vực công và cho các tổ chức địa phương lớn trong khu vực. Ông Andrew How có hơn 20 năm kinh nghiệm làm cố vấn quản lý về các vấn đề nguồn nhân lực liên quan đến quản lý nhân tài, lãnh đạo và phát triển tổ chức cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khu vực, các tập đoàn gia đình và các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Singapore, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka và Nhật Bản.

Ông Stephen Hickey, nhà quản lý cao cấp của Kincentric khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Trung Đông cho biết: “Kincentric vui mừng thông báo việc bổ nhiệm Andrew How vào cương vị lãnh đạo, phụ trách thị trường Singapore. Ông tham gia Kincentric vào thời điểm khách hàng của chúng tôi yêu cầu tư vấn chất lượng cao nhất để giúp họ đối phó một cách có hiệu quả với các thách thức về sức khỏe và kinh tế hiện tại. Các giải pháp tư vấn của Kincentric đang được khách hàng sử dụng rộng rãi để đảm bảo gắn kết nguồn nhân lực. Ông Andrew How có một hồ sơ theo dõi rộng rãi về việc giúp các tổ chức cải thiện hiệu quả kinh doanh của họ thông qua các giải pháp nhân sự, tài năng và lãnh đạo sáng tạo”.

Bên cạnh kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về thị trường khu vực của ông Andrew How, các dịch vụ tư vấn nhân sự và tài năng của Kincentric sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng Singapore và Indonesia trong việc phát triển Chiến lược Nhân lực và Tài năng như thúc đẩy sự gắn bó của đội ngũ nhân viên, thực hiện văn hóa hiệu suất và ghi điểm, quản lý tài năng và tiềm năng, tạo ra các nhà lãnh đạo và các nỗ lực và tư vấn can thiệp nhóm hàng đầu.

Thông tin về Kincentric

Kincentric, một công ty của Spencer Stuart, tiếp cận nguồn nhân lực một cách khác biệt giúp doanh nghiệp xác định những gì thúc đẩy nguồn nhân lực, để họ có thể cống hiến cho doanh nghiệp. Nhiều thập kỷ chuyên môn về văn hóa và sự tham gia, đánh giá và phát triển lãnh đạo cùng các dịch vụ tư vấn nhân sự và tài năng cho phép Kincentric giúp các tổ chức thay đổi từ bên trong. Mạng lưới toàn cầu của Kincentric, những hiểu biết đã được chứng minh và các công nghệ trực quan đem lại cho Kincentric những cách mới để giúp khách hàng khai thác và phát huy tiềm năng, sức mạnh của mọi người và các nhóm. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập kincentric.com.

Giang Tran