Ảnh minh họa. (Nguồn: Doãn Đức/Vietnam+)

Ngày 30/11, Công ty Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phầm Đồng Nai đã bán đấu giá hơn 7 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), tương đương 34,11 % vốn điều lệ công ty sau khi cổ phần hóa. ​Đây là phiên đấu giá thứ 35 được tổ chức tại HoSE trong năm nay.

Cụ thể, Công ty Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai tiền thân là Xí nghiệp chế biến thực phẩm xuất khẩu Đồng Nai, được thành lập ngày 22/6/1990, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu đến từ các dịch vụ sản xuất chế biến nhân hạt điều xuất khẩu, sản xuất, chế biến dầu vỏ điều xuất khẩu, sản xuất, gia công, chế biến nhân sản phẩm mới xuất khẩu.

Kết quả phiên đấu giá, hơn 5,5 triệu cổ phần đã bán hết cho 1 nhà đầu tư cá nhân và 2 nhà đầu tư tổ chức với giá đấu thành công bình quân là 10.100 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt trên 55 tỷ đồng./.