Đó là kiến nghị của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) gửi lên chính phủ ngày 9/2, nhằm tạo điều kiện cho thêm nhiều doanh nghiệp được hưởng lợi từ chính sách kích cầu.

Theo Quyết định số 131/QĐ-TTg, đối tượng thực hiện hỗ trợ lãi suất hiện chỉ có các ngân hàng thương mại và quỹ tín dụng nhân dân trung ương, mà không có các công ty tài chính.

Trong khi đó, các Công ty tài chính theo quy định hiện hành lại được phép “Cho vay ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước”. Vì thế, họ vẫn thực hiện cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành thành phần kinh tế của xã hội để sản xuất – kinh doanh.

Hiện tại, ở Việt Nam có 15 Công ty tài chính đang hoạt động, với tổng dư nợ ngắn hạn khoảng trên 15.000 tỷ đồng. Do vậy, theo VNBA, việc các Công ty tài chính không thuộc đối tượng được thực hiện hỗ trợ lãi suất sẽ khiến hàng ngàn khách hàng là doanh nghiệp đã và đang vay vốn tín dụng ngắn hạn ở các Công ty này sẽ không được hưởng quyền lợi từ quyết định 131, mặc dù họ thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ lãi suất.

Điều này sẽ gây ra tình trạng dịch chuyển khách hàng từ công ty tài chính sang các ngân hàng thương mại để được hưởng lợi từ bù lãi suất và các khách hàng mới sẽ không đến vay vốn ngắn hạn tại Công ty tài chính nữa vì không được cấp bù lãi suất.

Do đó, hoạt động của các Công ty tài chính vốn đang gặp khó khăn do tác động của suy giảm kinh tế, sẽ càng khó khăn hơn vì số khách hàng giảm đi, quy mô hoạt động sẽ giảm theo./.

Anh Quân (Vietnam+)