Toàn cảnh đại hội cổ đông của SHB. (Nguồn: SHB)

Ngày 24/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường năm 2015. Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội là 459 cổ đông sở hữu 608.421.239 cổ phiếu, chiếm 64,17% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thông qua giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex-Viettel (VVF) vào SHB với tỷ lệ 93,97% phiếu biểu quyết tán thành.

Theo đó, SHB sẽ phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu tương ứng 1.000 tỷ đồng để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần của VVF theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu VVF đổi lấy 1 cổ phiếu SHB, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu), đưa vốn điều lệ của SHB lên 10.486 tỷ đồng, tổng tài sản SHB năm 2015 đạt 200.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1.120 tỷ đồng. Sau sáp nhập SHB sẽ tái cấu trúc VVF thành Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc SHB.

Cũng tại đại hội, nhằm hợp tác khai thác tối đa tiềm năng to lớn thị trường dịch vụ tài chính tiêu dùng, SHB kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho SHB tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài mua cổ phần hoặc liên doanh với Công ty tài chính tiêu dùng SHB sau một thời gian hoạt động với tỷ lệ nắm giữ tối đa theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, SHB kiến nghị Ngân hàng Nhà nước có ý kiến với Bộ Tài chính miễn 100% thuế thu nhập trong 3 năm từ 2013 đến 2015 theo kiến nghị trong đề án sáp nhập Ngân hàng Phát triển nhà Hà Nội (HBB) vào SHB; miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm 2016 và 2017 (trong đó 50% thuế được miễn theo kiến nghị trong đề án sáp nhập HBB vào SHB, 50% thuế được miễn sau khi nhận sáp nhập VVF)...

Ngoài ra, SHB kiến nghị Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ cho phép SHB phân bổ dự phòng phải trích cho trái phiếu đặc biệt VAMC phát hành trước năm 2015 trong 10 năm theo khả năng tài chính của Ngân hàng kể từ ngày phát hành trái phiếu; phân bổ dự phòng phải trích cho trái phiếu đặc biệt phát hành từ năm 2015 trở đi trong vòng 10 năm theo khả năng tài chính của SHB kể từ ngày phát hành trái phiếu; Ngân hàng Nhà nước không cộng nợ xấu từ cho vay, ủy thác đầu tư, trái phiếu VVF khi thực hiện công tác xếp hạng tổ chức tín dụng hoặc khi tính các điều kiện xin cấp phép khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB Đỗ Quang Hiển khẳng định: “Việc cổ đông thông qua với tỷ lệ cao đề án nhận sáp nhập VVF cho thấy sự tin tưởng vào năng lực tái cấu trúc hoạt động các tổ chức tín dụng của SHB cũng như tiềm năng khai thác thị trường tài chính tín dụng tiêu dùng. Thành công của đại hội là cơ sở để SHB tiếp tục kiện toàn mô hình tập đoàn tài chính đa năng, gia tăng giá trị ngân hàng, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.”

Cũng theo lãnh đạo SHB, tại thời điểm nhận sáp nhập với HBB vào tháng 8/2012, SHB có vốn điều lệ gần 9.000 tỷ đồng, tổng tài sản trên 120.000 tỷ đồng, 240 chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước và 2 chi nhánh SHB tại Campuchia, Lào, gần 5.000 cán bộ nhân viên. Đến 30/9/2015 quy mô của SHB được nâng lên mạnh mẽ: tổng tài sản đạt 183.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 9.486 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 702 tỷ đồng, thị phần huy động và cho vay tăng trưởng vượt bậc. Từ mức trên 8% sau khi nhận sáp nhập HBB năm 2012, tỷ lệ nợ xấu đến 30/6/2015 của SHB giảm xuống 2,48%, thấp hơn so với mức 3% quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Trần Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội đánh giá cao những kết quả SHB đạt được sau khi nhận sáp nhập Ngân hàng HBB năm 2012. Đồng tình cao với Đề án sáp nhập VVF, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục đồng hành với SHB trong quá trình nhận sáp nhập VVF rà soát chính sách, tháo gỡ khó khăn.

Ngay sau Đại hội, SHB sẽ tích cực triển khai các bước nhận sáp nhập, đảm bảo VVF hoạt động liên tục, hiệu quả. Theo kế hoạch kinh doanh dự kiến, Công ty tài chính tiêu dùng sau sáp nhập sẽ đạt tổng lợi nhuận trước thuế 68 tỷ đồng năm 2016, đạt 139,2 tỷ đồng năm 2017, đạt 191,2 tỷ đồng năm 2018 đóng góp hiệu quả vào hoạt động kinh doanh chung của SHB./.