Thứ Hai, Tháng Mười 23/10/2017

Google Earth cho iPad

Công nghệ

Google Earth cho iPad

Phiên bản cập nhật Google Earth 3.0 xây dựng riêng cho máy tính bảng, có giao diện được tối ưu hóa cho màn hình rộng hơn của iPad.

Chủ đề nổi bật