Thứ Sáu, Tháng Mười 20/10/2017

Cư dân mạng Trung Quốc phát sốt với những con "quái vật nước"

Huy Đồng (Vietnam+) Bản in

Theo CCTV, các cư dân mạng Trung Quốc đang rất quan tâm tới những con kỳ giông Axolotl. Nhiều người đã tìm mua và nuôi loài sinh vật đặc biệt này.