Tòa nhà Quốc hội Mỹ. (Nguồn: ThoughtCo)

Kết quả một cuộc thăm dò vừa được NBC News và Wall Street Journal công bố cho thấy, mặc dù tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cao, nhưng phần lớn cử tri vẫn mong muốn đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.

Theo kết quả thăm dò, 50% cử tri có khả năng đi bỏ phiếu muốn đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới, trong khi tỉ lệ dành cho đảng Cộng hòa là 41%. Đối với các cử tri đã đăng ký, 48% ủng hộ đảng Dân chủ và 41% ủng hộ đảng Cộng Hòa.

Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Trump đã tăng lên so với kết quả của một cuộc thăm dò khác được tiến hành vào tháng 9 với mức 47% trong nhóm cử tri đã đăng ký.

Tỷ lệ cử tri không hài lòng giảm từ 52% xuống 49%. Tuy nhiên, nhiều cử tri cho rằng phiếu bầu của họ không phản ánh việc họ có hài lòng với Tổng thống Trump hay không./.