Sau hai ngày họp, Đại hội lần thứ 8 Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba (CDR) đã bế mạc đêm 28/9 với việc thông qua kế hoạch hành động trong thời kỳ mới và khẳng định vai trò tiên phong trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Havana, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim đã có bài phát biểu chúc mừng Đại hội, trong đó nhấn mạnh tình đoàn kết, hữu nghị, sự ủng hộ mạnh mẽ, trước sau như một của Đảng và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Đảng và nhân dân Cuba Anh hùng.

Ông Vũ Trọng Kim đã nêu bật những đóng góp to lớn của CDR đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Cuba xã hội chủ nghĩa, đồng thời bày tỏ tin tưởng trong giai đoạn phát triển đất nước trên cơ sở Nghị quyết Đại hội VI Đảng Cộng sản Cuba, CDR sẽ tiếp tục là đội quân tiên phong trong việc triển khai, đưa nghị quyết của Đại hội VI vào cuộc sống trong cuộc đấu tranh chống lại các biểu hiện xã hội tiêu cực và mọi âm mưu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, góp phần đem lại sự bình yên trên đất nước Cuba tươi đẹp.

Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ mạnh mẽ và giúp đỡ chí tình mà Đảng Cộng sản và nhân dân Cuba anh em đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, ông Jose Ramon Machado Ventura nhấn mạnh sự cần thiết phải cập nhật các phương thức hoạt động của CDR để có thể đáp ứng được những đòi hỏi và thách thức của thời kỳ mới.

Ông kêu gọi các cấp của CDR chú trọng đào tạo các cán bộ lãnh đạo chủ chốt, mở rộng và nâng cao vai trò trong cuộc đấu tranh nhằm ngăn chặn các biểu hiện phi pháp và vô kỷ luật trong xã hội.

Đại hội đã nhất trí bầu lại ông Carlos Rafael Miranda làm Điều phối viên quốc gia của CDR và bầu Ban thường vụ CDR gồm 5 người.

Kể từ khi ra đời năm 1960, CDR luôn đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc bảo vệ cách mạng và đến nay tổ chức quần chúng này đã có trên 133.000 ủy ban cấp cơ sở với hơn 8 triệu thành viên./.