Ngày 2/2, các lực lượng vũ trang Cuba đã chính thức bắt đầu Chương trình tập trận năm 2013 với mục tiêu bảo vệ tổ quốc trước âm mưu xâm lược của các thế lực thù địch từ nước ngoài và giữ vững thành quả của cách mạng trong mọi hoàn cảnh.

Trên cơ sở học thuyết quân sự chiến tranh nhân dân, các quân đoàn miền Tây, miền Trung và miền Đông sẽ cùng với lực lượng dân quân, dân phòng và nhân dân trên cả nước tham gia các chương trình tập trận xử lý các tình huống giả định.

Chương trình tập trận sẽ kéo dài từ nay cho tới tháng 11, kết thúc bằng cuộc tập trận lớn nhất mang tên “Thành trì 2013.”

Phát biểu tại lễ ra quân ở tỉnh Camaguey, Trung tướng Ramon Lauzao, Tư lệnh quân đoàn miền Đông, khẳng định tình đoàn kết giữa quân và dân là không gì phá vỡ nổi, đã được tôi luyện trong suốt hơn 50 năm qua với những thời điểm vô cùng khó khăn khi phải đối phó với các cuộc tấn công của chủ nghĩa đế quốc nhằm chống phá Cách mạng Cuba.

Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba cũng cam kết sẽ tiếp tục tăng cường kỷ luật quân sự, chuẩn bị kỹ càng đội ngũ chỉ huy tác chiến và nâng cao tinh thần cảnh giác để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra./.

(TTXVN)