Ảnh minh họa. (Nguồn: antillean.org)

Ngày 19/5, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Ricardo Cabrisas và Giám đốc Tổng công ty nhà nước về bảo hiểm và tài chính cho xuất khẩu của Australia, Ian Gates, đã ký kết tại La Habana thỏa thuận song phương về điều tiết nợ.

Đây là thỏa thuận song phương về điều tiết thứ tám mà Cuba đã ký với các nước chủ nợ trong khuôn khổ thỏa thuận khung về tái cấu trúc nợ giữa La Habana và nhóm các nước chủ nợ trong Câu lạc bộ Paris, và được ký kết chỉ một ngày sau khi Cuba và Thụy Sĩ ký văn bản tương tự.

Thỏa thuận ký ngày 12/12 năm ngoái giữa các nước chủ nợ trong Câu lạc bộ Paris và Cuba quy định xóa bỏ 8,5 tỷ USD toàn bộ tiền lãi, phạt và dịch vụ phát sinh trong tổng nợ 11,1 tỷ USD của La Habana với nhóm nước trên và chỉ giữ lại 2,6 tỷ USD tiền nợ gốc với thời gian thanh toán là 18 năm, đồng thời khuyến khích các nước trong nhóm xóa hoặc chuyển đổi mục đích sang viện trợ phát triển đối với các khoản tín dụng song phương với Cuba.

Như vậy, cho tới nay, Cuba đã đàm phán thành công về tái cấu trúc nợ với Áo, Australia, Anh, Phần Lan, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ, và còn phải đàm phán với Bỉ, Canada, Đan Mạch, Italy, Nhật Bản và Thụy Điển để hiện thực hóa thỏa thuận với nhóm chủ nợ Câu lạc bộ Paris, và qua đó có thể tiếp cận thị trường vốn thế giới./.