Công báo Cuba ngày 30/3 đã công bố quyết định miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Antonio Enrique Lussón Battle để chuyển sang nhiệm vụ khác.

Quyết định này được Chủ tịch Raúl Castro ký từ ngày 20/11/2015, tuy nhiên trong quyết định không nêu rõ lý do miễn nhiệm hay nêu cụ thể công tác sắp tới của ông Antonio Lussón.

Trước đó, ngoài việc là 1 trong 7 Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba (trong đó có một Phó Chủ tịch thứ nhất là ông Miguel Diaz-Canel), ông Lussón cũng là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và là Trung tướng quân đội.

Quyết định đăng trong công báo không đề cập tới các nhiệm vụ khác mà ông Lussón đảm đương./.