Ngày 19/5, báo Granma, Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, đã công bố quyết định của Hội đồng Bộ trưởng nước này đưa vào áp dụng thử nghiệm mô hình tách bạch vai trò của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện với mục tiêu nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.

Mô hình thử nghiệm trên sẽ được áp dụng kể từ ngày 1/6 tới tại hai tỉnh mới được tách của Cuba là Artemisa và Mayabeque, và sẽ kéo dài trong thời gian 18 tháng.

Dự kiến, Chính phủ Cuba sẽ mở rộng ra áp dụng tại tất cả các tỉnh thành kể từ năm 2015 nếu mô hình này đem lại kết quả tích cực.

Thông báo của Hội đồng Nhà nước Cuba hy vọng với việc chức năng và nhiệm vụ của hai chức vụ trên được phân chia rõ ràng thì công tác quản lý tại các địa phương trên sẽ có những thay đổi tích cực, hợp lý và minh bạch hơn.

Từ trước đến nay, cả hai chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tại Cuba đều do một cá nhân nắm giữ, gây ra sự chồng chéo về biện pháp quản lý hành chính./.

(TTXVN)