Cum thi dua Dong Nam Bo co ty le ho ngheo thap nhat ca nuoc hinh anh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Ngày 15/3, tại Đồng Nai, Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá, năm 2018, các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội, kinh tế, an ninh quốc phòng.

7 tỉnh trong Cụm đóng góp 15% vào thu ngân sách của cả nước. Đến nay, các tỉnh thuộc Cụm thi đua có 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (trung bình cả nước là 43%). Trong đó, Đồng Nai có 100% xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu là trên 90%.

Tỷ lệ hộ nghèo tại các địa phương trong Cụm thi đua thấp nhất cả nước, riêng tỉnh Bình Dương không còn hộ nghèo, các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu số hộ nghèo chỉ chiếm 1%.

Phó Chủ tịch nước cho rằng, năm 2018, Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ dành sự quan tâm rất lớn cho công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện, nêu gương những điển hình tiên tiến, qua đó tạo được dư luận tốt trong xã hội. Tuy nhiên, phong trào thi đua tại các địa phương trong Cụm chưa đồng đều, một số điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất chưa được phát hiện, nêu gương.

[Đông Nam Bộ từng bước xây dựng chiến lược thu hút FDI]

Việc khen thưởng cho người lao động trực tiếp chưa được coi trọng đúng mức. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong Cụm thi đua quan tâm, thực hiện tốt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Các tỉnh cần tập trung vào các phong trào thi đua như doanh nghiệp Việt Nam hội nhập phát triển, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó tập trung giải quyết dứt điểm những tồn đọng trong khen thưởng đối với người tham gia kháng chiến, có công với cách mạng.

Theo báo cáo của Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ, năm 2018, các tỉnh trong Cụm thi đua đã thực hiện tốt các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo.”

Tỉnh Bình Phước hỗ trợ kinh phí mua và cấp hơn 52.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; tỉnh Đồng Nai xây dựng và bàn giao gần 240 nhà tình thương cho hộ nghèo; tỉnh Tây Ninh triển khai nhiều chương trình như: Hỗ trợ tín dụng ưu đãi, nhà ở, tiền điện cho hộ nghèo, cận nghèo.

Trong phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển,” Đồng Nai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai các hoạt động hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, gắn kết với thị trường quốc tế.

Năm 2019, các tỉnh miền Đông Nam Bộ đẩy mạnh thực hiện chương trình đột phát, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, khuyến khích khởi nghiệp.

Đồng thời tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát động đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn.

Bên cạnh đó, các tỉnh trong Cụm đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao vai trò hoạt động của đơn vị làm công tác thi đua, khen thưởng, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan, đơn vị./.

Công Phong (TTXVN/Vietnam+)