Dịch bệnh COVID-19 đã khiến cuộc sống người dân Venezuela gặp phải muôn vàn khó khăn. 

Mọi hoạt động sản xuất bị đình trệ do các biện pháp phong tỏa được áp dụng trên toàn quốc. Trong khi đó, những lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt cũng giáng đòn mạnh vào nền kinh tế của nước này

Những yếu tố đó đã đẩy cuộc sống của người dân Venezuela rơi vào khủng hoảng, thiếu thốn mọi dịch vụ cơ bản như xăng dầu, chất đốt hay điện nước sinh hoạt./.

Vi Diệu (Vietnam+)