Thứ Hai, Tháng Mười 23/10/2017

Cuộc sống mới của người dân vùng hồ thủy điện Sekamane 1

Phạm Kiên/Vientiane (Vietnam+) Bản in

Nhờ các công trình tái định cư mới do Công ty Secamane 1 xây dựng, đời sống của bà con các dân tộc tại khu vực lòng hồ thủy điện Sekamane 1 đã có sự thay đổi toàn diện.