Những người dân tham gia giao thông ở Yallambie, phía đông bắc Melbourne, Australia đã cảm thấy vô cùng thích thú khi chứng kiến cuộc chiến giữa chuột túi và chú chó nhỏ.

Chú chó nhỏ bé cố gắng sủa lớn để đe dọa con chuột túi. Tuy nhiên, với thân hình to lớn, chú chuột túi đã không khó để giành lợi thế.

Chú chó chạy "bán sống bán chết" khi thấy chuột túi nổi giận.

Màn tỉ thí giữa chú chó và chuột túi đã khiến giao thông bị ngưng trệ trong một vài phút./.